Invivo ACT Academy

Centrum voor ACT opleidingen en trainingen

Trainingen bij Invivo

Invivo werkt al 10 jaar met ACT bij de meest uiteenlopende problematiek en populaties. Niks geen standaard protocollen of simpele interventies, maar ploeteren, experimenteren, de plank misslaan, mislukken en steeds weer opnieuw proberen. Al onze workshops en trainingen zijn ontwikkeld vanuit deze praktijk. Er zijn geen simpele antwoorden of standaardoplossingen, het gaat om creativiteit, lef en geestdrift.

Naast een algemene introductiecursus zijn er verdiepende cursussen voor specifieke doelgroepen of specifieke thema’s. De docenten zijn altijd professionals die vanuit hun eigen ervaring met de toepassing van ACT aan het werk gaan.

Uiteraard gaat het ook om de theoretische en conceptuele aspecten. Maar het gaat ook over het zelf beleven door oefeningen en interventies toe te durven passen op je eigen bestaan en je eigen gedrag. Last but not least gaat het natuurlijk om de vraag hoe je deze vruchtbare inzichten en ervaringen concreet kunt toepassen bij het werk in jouw spreekkamer.

Naast trainingen voor professionals in de GGZ bieden we ook trainingen voor coaches of andere professionals die gericht zijn op begeleiding of gedragsverandering. Wij bieden trainingen op maat, afgestemd op de specifieke context waarin deelnemers werkzaam zijn.