Wat is het doel van ACT?

Wat is het doel van ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een vorm van gedragstherapie die wordt ingezet om te helpen om te gaan met angsten, negatieve emoties en gevoelens. ACT heeft als doel om mensen deze ervaringen te laten accepteren in plaats van ze te negeren. Dit heeft als positief effect dat er ruimte komt voor energie en dingen die er toe doen. In de afgelopen jaren is ACT in Nederland erg populair geworden en wordt Acceptance and Commitment Therapy door veel behandelaars uitgevoerd. Bij Invivo Act Academy bieden we verschillende acceptance and commitment trainingen aan. In dit blog lees je wat het doel is van ACT.

Wetenschappelijk bewezen

ACT is wetenschappelijk bewezen en sinds maart 2011 officieel erkend als evidence based. ACT is al ontwikkeld in de jaren 80 door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes en valt onder de derde generatie gedragstherapie. Het verschil tussen de eerste, tweede en derde generatie gedragstherapie is dat de eerste generatie gedragstherapie vooral draaide om het benadrukken van waarneembaar gedrag. Door middel van het belonen en straffen van bepaald gedrag, werd er geprobeerd invloed uit te oefenen. Tijdens de tweede generatie gedragstherapie werd er meer rekening gehouden met hoe de client dingen beleeft. Er werd meer aandacht besteed aan gedachten. Er werd ontdekt dat gedachten, gevoelens en gedrag invloed hebben op elkaar. Bij de derde generatie gedragstherapie waar ACT onder valt, gaat het om het omgaan met negatieve emoties en gedachten. 

Doel van ACT: Acceptatie en toewijding

Tijdens ACT staan ‘Acceptatie’ en ‘Toewijding’ centraal. Er wordt vanuit gegaan dat mentale of fysieke klachten ontstaan en niet zomaar verdwijnen door deze te onderdrukken. Het is te vergelijken met  wanneer je bijvoorbeeld pijn hebt in je enkel en je deze pijn probeert te negeren. Je gaat door met sporten en probeert niet te denken aan de pijn in je enkel. Je sport eigenlijk niet meer met plezier en je raakt gefrustreerd. Hierdoor raak je in een negatieve spiraal, waardoor de emoties alleen maar sterker worden. Met ACT wordt er gewerkt aan mentale flexibiliteit en wordt er stilgestaan bij wat de client echt belangrijk vindt. Dit alles met het oog op een betere kwaliteit van leven. 

De ACT behandeling

Tijdens de ACT behandeling werken de behandelaar en de client samen naar hoe om te gaan met obstakels die de client tegenkomt in het leven. Er wordt gewerkt aan het sterker maken van de mentale flexibiliteit, waardoor er meer kan worden gericht op dingen die belangrijk zijn in het leven. Onderdeel van dit behandeltraject zijn mindfulness oefeningen. ACT is in veel opzichten te vergelijken met cognitieve gedragstherapie. Om de ACT behandeling inzichtelijk te krijgen, wordt er gewerkt volgens het ACT model. Dit model bestaat uit 6 stappen die kunnen worden uitgevoerd in willekeurige volgorde.

  • Acceptatie: het accepteren van vervelende ervaringen. 
  • Defusie: stilstaan bij gedachten en realiseren dat gedachten geen feiten zijn. 
  • Het zelf: afstand nemen van opvattingen en oordelen. 
  • Hier en nu: stil staan bij wat er nu is en afstand nemen van gedachten gevoelens.
  • Waarden: nagaan wat belangrijk is in het leven. 
  • Toewijding: investeren in je waarden.

Meer informatie over ACT trainingen? 

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden van een acceptance and commitment training, of over de andere trainingen die we aanbieden? Dan kun je altijd contact met ons opnemen, zodat wij je vragen kunnen beantwoorden. Dit kan via de mail of telefonisch via 035-820 0986.