Wanneer is acceptance and commitment therapy ontstaan?

Wanneer is acceptance and commitment therapy ontstaan?

Wanneer is acceptance and commitment therapy eigenlijk ontstaan? Dat is een vraag die wij in dit blog gaan behandelen. Acceptance and commitment therapy is een vorm van gedragstherapie. Deze therapie is transdiagnostisch inzetbaar en aan het eind van de 20e eeuw bedacht door Steven C. Hayes, een Amerikaanse psycholoog. Deze manier van therapie wordt inmiddels in Nederland ook veel toegepast, en niet voor niets. De therapie heeft zich namelijk bewezen als zeer succesvol. Ook bij Invivo ACT Academy geven wij de acceptance and commitment training.

Waar komt het vandaan? 

De klinische psychologie, de tak binnen de psychologie dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid, blijft zich door en door ontwikkelen. De nieuwste ontwikkeling is de komst van de derde generatie gedragstherapie waar ACT (acceptance and commitment therapy) onder valt. Deze nieuwe stroming binnen de gedragstherapie richt zich minder op het verminderen van klachten en meer op omgaan met klachten rondom negatieve gevoelens en emoties. Bij de eerste generatie gedragstherapie wordt de focus gelegd op gedrag dat is waar te nemen. Dit is te kennen van bijvoorbeeld de experimenten van Pavlov. Hier wordt door middel van het belonen en bestraffen van gewenst en ongewenst gedrag geprobeerd invloed uit te oefenen op het gedrag. Dan is er nog de tweede generatie gedragstherapie, waar ook wordt gehouden met hoe cliënten iets beleven. Van hieruit is de cognitieve gedragstherapie ontstaan. Hierbij wordt er meer aandacht besteed aan de combinatie van gedrag en gedachten. Tijdens deze tweede generatie kwam men erachter dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. 

De ACT methode

Bij ACT wordt ervan uit gegaan dat mentale of fysieke klachten ontstaan en niet verdwijnen door de manier waarop er met deze klachten wordt omgegaan. Binnen ACT staan ‘Acceptatie’ en ‘Toewijding’ centraal. Door het leren van het accepteren van klachten leren cliënten hoe ze kunnen stoppen met de constante worsteling met hun emoties en gedachten. Tijdens het ‘Commitment’ gedeelte van hun behandeling beginnen ze te ontdekken wat hun normen en waarden zijn, en leren ze hoe ze deze het beste kunnen inzetten. Er wordt zo aandacht besteed aan hun waarden en tegelijkertijd ontstaat en psychologische flexibiliteit. 

ACT behandeling: hoe werkt het?

Tijdens een ACT behandeling ligt de focus bij de behandelaar en de client volledig bij het bezig gaan met de gedachten, emoties en het lichaam. De ACT behandeling is een ervaringsgericht behandeltraject. bij ACT staan twee dingen centraal: het leren omgaan met gevoelens in plaats van ze weg te stoppen en het ontdekken van de eigen waarden. Hierbij worden verschillende mindfulness oefeningen en metaforen gebruikt.

De ACT waarden: voorbeelden

Volgende de ACT verstaan we onder waarden uitspraken over wat je met je leven wilt doen, waar je voor staat en hoe je je wenst te gedragen. Deze waarden leiden en motiveren je. Je volgens je waarden gedragen leidt meestal tot een rijker en zinvoller leven. Waarden kunnen overal worden toegepast. Waarden zijn in principe overal toe te passen. Veel mensen verwarren waarden met doelen. Als voorbeeld: een doel kan zijn vier kilo afvallen, terwijl een waarde eerder gezond eten is. Andere waarden kunnen zijn: gelukkig zijn, moedig zijn of liefdevol zijn. 

Interesse in een ACT cursus?

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden van een acceptance and commitment training, of over de andere trainingen die we aanbieden? Dan kun je altijd contact met ons opnemen, zodat wij je vragen kunnen beantwoorden. Dit kan via de mail of telefonisch via 035-820 0986.