195,00

Introductietraining samengesteld door Ando Rokx, een van de oprichters van ACT in Nederland.

Introduction training ACT
for general practitioners

Informatie

Acceptance and Commitment Therapy heeft de afgelopen jaren wereldwijd een ongekende ontwikkeling doorgemaakt en geniet zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg een grote populariteit. ACT is geschikt voor zowel langdurige behandelingen als korte cursussen, zowel individueel als in groepsverband. Bovendien is ACT niet diagnose-specifiek en daardoor breed inzetbaar voor verschillende doelgroepen.

ACT is meer dan een theoretisch therapiemodel en een verzameling interventies. ACT is ook een visie en een houding die sterk afwijkt van de meer gangbare opvattingen en therapievormen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mentaal lijden en emotionele strijd worden niet gezien als symptomen van psychische stoornissen, maar als onvermijdelijk en inherent aan het menselijk bestaan. Je hoeft echter niet bevrijd te worden van je klachten of je ongewenste gedachten en gevoelens. Zelfs met al die moeilijke dingen bent u in staat om de stappen te zetten die recht doen aan wie u wilt zijn en wat belangrijk is in uw leven.

Dit perspectief spreekt veel hulpverleners aan, maar vereist ook een verandering in stijl en houding ten opzichte van cliënten en ten opzichte van jezelf als persoon. Het vraagt van zowel de hulpverlener als de cliënt om vanuit een heel ander perspectief naar zichzelf en hun leven te leren kijken.

Door zelf de verschillende processen, interventies en oefeningen te ondergaan, ontstaat een perspectief dat verder gaat dan alleen cognitief begrip en het “goed” uitvoeren van interventies.

Trainingsdata

Locatie: Invivo Zeist
Prijs: € 195.00

17 november
15 september

1 dag inleidende training

De 1-daagse introductietraining voor huisartsen is specifiek gericht op de kortdurende behandeling en begeleiding van cliënten met diverse psychische en psychosociale problemen. Onze 1-daagse trainingen is gericht op het zelf ervaren van ACT en vervolgens het toepassen van ACT op basis van die eigen ervaring.

Elk proces wordt behandeld aan de hand van een (korte) theoretische uitleg, een ervaringsgerichte oefening en een toepassingsgerichte interventie. Elke oefening wordt intensief uitgevoerd en in subgroepen met een trainer besproken.

Tijdens de terugkomdag bespreken en evalueren we de ervaringen die studenten hebben opgedaan met het toepassen van ACT in hun werk. Op deze derde dag besteden we ook extra aandacht aan de aard van de therapeutische relatie wanneer je met ACT werkt.

 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor huisartsen.

Trainer

De training wordt gegeven door Ando Rokx.

Locatie

Invivo Zeist