Beschrijving

Verdiepingstraining ACT voor hulpverleners

Informatie

Acceptance en Commitment Therapie heeft de afgelopen jaren wereldwijd een ongekende ontwikkeling doorgemaakt en geniet een grote populariteit zowel binnen als buiten de GGZ. ACT is geschikt voor zowel langerdurende behandelingen als voor korte trajecten, zowel individueel als in groepen. ACT is bovendien niet diagnosespecifiek en daarom breed toepasbaar bij verschillende doelgroepen.

ACT is meer dan een theoretisch therapiemodel en een verzameling interventies. ACT is ook een visie en een houding die nogal afwijken van de meer reguliere opvattingen en therapievormen binnen de GGZ. Psychisch lijden en emotionele worstelingen worden niet gezien als symptomen van psychische stoornissen, maar als onvermijdelijk en inherent aan het menselijk bestaan. Je hoeft echter niet bevrijd te worden van je klachten of je ongewenste gedachten en gevoelens.  Ook met al die lastige dingen ben je in staat om de stappen te zetten die recht doen aan wie je wilt zijn en wat belangrijk is in je leven.

Dit perspectief spreekt veel hulpverleners aan, maar vraagt ook om een verandering in stijl en houding in relatie tot cliënten en tot jezelf als persoon. Het vraagt namelijk zowel van de hulpverlener als van de cliënt om vanuit een volstrekt ander perspectief te leren laten kijken naar zichzelf en zijn leven.

Door de verschillende processen, interventies en oefeningen zelf te ondergaan ontstaat er een perspectief dat verder reikt dan alleen cognitief snappen en het “goed” uitvoeren van interventies. 

Praktische informatie

Locatie: Invivo Zeist
Prijs: € 895,00

Driedaagse training

Onze driedaagse training is dan ook sterk gericht op het zelf ervaren van ACT en het vervolgens vanuit die eigen ervaring toepassen van ACT.

De training bestaat uit drie dagen; twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag. Na de kennismaking en een algemene introductie in de achtergronden van ACT, doorlopen we de eerste twee dagen de zes processen van ACT.

Elk proces wordt behandeld aan de hand van een (korte) theoretische uitleg, een ervaringsgerichte oefening en een toepassingsgerichte interventie. Elke oefening wordt intensief uitgevoerd en nabesproken in subgroepen met een trainer.

Tijdens de terugkomdag bespreken en evalueren we de ervaringen die cursisten hebben opgedaan met het toepassen van ACT in hun werk. Ook besteden we deze derde dag extra aandacht aan de aard van de therapeutische relatie wanneer je werkt met ACT.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals in de GGZ of andere settings van psychosociale hulpverlening.

Trainers

De training wordt gegeven door verschillende psychologen die ervaren zijn in de dagelijkse toepassing van ACT:

Ando Rokx
Tristan Renkema
Linda van Damme
Caroline van Kolmeschate

Locatie

Invivo Zeist