Beschrijving

Coachen met ACT

Informatie

Acceptance en Commitment Therapie is oorspronkelijk ontwikkeld als behandelmethode voor psychische klachten in de GGZ. De inzichten en methoden van ACT zijn echter veel breder toepasbaar en hebben inmiddels ook hun weg gevonden in andere sectoren en toepassingsgebieden.

Ook in de coachingspraktijk is ACT ruim vertegenwoordigd. Dat hangt nauw samen met het feit dat ACT niet uitgaat van stoornissen of ziekte, maar gericht is op gedragsverandering, op de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit en clienten aanmoedigt om aan de slag te gaan met hun waarden en doelen.

ACT sluit derhalve goed aan bij de dagelijkse praktijk van de coach. Uiteraard zijn er ook verschillen tussen ACT bij de therapeut en ACT bij de coach. Zowel de aanleiding, de doelstelling, als de relatie met de coach zijn anders dan bij de cliënt in de GGZ en dat heeft uiteraard ook consequenties voor het gebruik en de toepassing van ACT. Om die reden bieden we deze training ‘Coachen met ACT’ aan.

Praktische informatie

Locatie: Invivo Zeist
Prijs: € 895,00

Driedaagse training

Deze training is gericht op het zelf ervaren van ACT en het vervolgens vanuit die eigen ervaring toepassen van ACT.

Na de kennismaking en een algemene introductie in de achtergronden van ACT, doorlopen we de eerste twee dagen de zes processen van ACT.

Elk proces wordt behandeld aan de hand van een (korte) theoretische uitleg, een ervaringsgerichte oefening en een toepassingsgerichte interventie. Elke oefening wordt intensief uitgevoerd en nabesproken.

Tijdens de terugkomdag bespreken en evalueren we de ervaringen die de coaches hebben opgedaan met het toepassen van ACT in hun werk. Ook besteden we deze derde dag extra aandacht aan de aard van de werkrelatie wanneer je werkt met ACT.

Doelgroep

Voor de actieve coach die met een zekere basiskennis en ervaring in coaching methodieken ook daadwerkelijk werkzaam is als coach.

Trainers

De training wordt gegeven door:

Ando Rokx

Locatie

Invivo Zeist