Beschrijving

ACT voor Kinderen en Ouders

Informatie

Invivo Kids werkt al ruim 10 jaar met ACT bij kinderen, jongeren en hun ouders. In diagnostiek, psycho-educatie, (ouder-)begeleiding en (groeps-)behandelingen wordt ACT op alle mogelijke manieren geïntegreerd in het behandelaanbod. Het biedt jongeren manieren om anders naar zichzelf te gaan kijken en disfunctioneel gedrag te veranderen, het biedt ouders inzicht en middelen om hun eigen emotionele reacties en gedrag onder de loep te nemen en waar nodig te veranderen. De verschillende ACT-processen bieden talloze aanknopingspunten om weer beweging te krijgen in vastgelopen processen.

Er zijn inmiddels talloze publicaties over de toepassing van ACT bij kinderen, jongeren en ouders.

Praktische informatie

Locatie: Invivo Zeist
Prijs: € 795,00

Driedaagse training

Al onze trainingen zijn sterk gericht op het zelf ervaren van ACT en het vervolgens vanuit die eigen ervaring toepassen van ACT.

In de workshop ACT voor Kinderen en Ouders gaan we naast een theoretische introductie vooral aan de slag met de toepassingsmogelijkheden. Door middel van experientiele oefeningen en rollenspelen staan we stil bij de implicaties en mogelijkheden alsook de valkuilen van de verschillende ACT-processen die gaande zijn in de spreekkamer en in onze interactie met de client.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die als hulpverlener werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en/of ouders.

Trainers

De training wordt gegeven door verschillende psychologen die ervaren zijn in de dagelijkse toepassing van ACT.

Ando Rokx

Locatie

Invivo Zeist