Beschrijving

ACT bij Verslaving

Informatie

De effectiviteit van ACT als behandelmethode bij verslavingsproblematiek is inmiddels in verscheidene studies aangetoond. ACT is opgenomen in de richtlijn verslavingsproblematiek van de GGZ standaard en wordt in verschillende verslavingsklinieken in Nederland toegepast. ACT sluit bovendien goed aan bij de andere gangbare behandelmethoden in de verslavingszorg zoals CRA, CGT en de Twaalf Stappen methode.

ACT ziet psychisch disfunctioneren als het resultaat van het bestrijden van ongewenste sensaties, of het juist nastreven van gewenste sensaties op korte termijn ten koste van de gevolgen op de langere termijn. Het gaat dus om gedrag dat op de korte termijn wordt beloond maar dat op de langere termijn ten koste gaat van de waarden die iemand nastreeft.

De relevantie van deze invalshoek bij verslavingsproblematiek is glashelder. Vrijwel altijd is het middelengebruik functioneel in het reguleren van emoties en sensaties. Naarmate het gebruik een structureler karakter krijgt, wordt het functioneren op alle levensgebieden steeds meer aangetast, waardoor problemen zich opstapelen en het leven steeds meer afdrijft van persoonlijke behoeftes, normen en waarden.

De emotionele pijn neemt alleen maar toe, eigenwaarde zakt steeds dieper weg, het geloof in verander mogelijkheden verdwijnt en de verbinding met de sociale omgeving raakt uit het zicht.

Natuurlijk begint behandeling van verslaving met het stoppen van gebruik en het voorkomen van terugval. Om structurele verandering kansrijk te maken zijn echter ook herstel van eigenwaarde, herstel van verbinding, herstel van vertrouwen en geloof in eigen waarden en mogelijkheden noodzakelijk.

ACT biedt bij uitstek de mogelijkheid om naast terugvalpreventie te werken aan functionele emotieregulatie die zich richt op acceptatie ipv bestrijding. Bovendien biedt ACT tools om eigenwaarde en zelfcompassie te ontwikkelen. Zowel in de relatie met jezelf als in de relatie met de sociale omgeving.

Praktische informatie

Locatie: Invivo Zeist
Prijs: € 895,00

Driedaagse training

Deze training is sterk gericht op het zelf ervaren van ACT en het vervolgens vanuit die eigen ervaring toepassen van ACT.

In de workshop ACT bij Verslavingsproblematiek gaan we ervaringsgericht aan het werk. Door middel van experiëntiele oefeningen en rollenspelen staan we stil bij de implicaties en mogelijkheden alsook de valkuilen van de verschillende act-processen. Daarbij kijken we ook naar raakvlakken met andere methodes en mogelijkheden tot integratie.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals in de GGZ of andere settings die in aanraking komen met cliënten met verslavingsproblematiek.

Trainers

De training wordt gegeven door hulpverleners die ervaren zijn in de dagelijkse toepassing van ACT bij verslavingsproblematiek.

Ando Rokx
Marcel Hienekamp

Locatie

Invivo Zeist