Privacyverklaring

Hoofddocent van de Academy is Ando Rokx.

Ando Rokx is Klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam als directeur behandelzaken bij Invivo.

Ando is sinds 2006 actief met Acceptance en Commitent Therapie. Hij is geschoold door de verschillende grondleggers van ACT; Steven Hayes, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Joan Dahl, Yvonne Barnes-Holmes en vele anderen. 

Hij bezoekt sinds 2006 jaarlijks het ACT-wereldcongres en heeft de editie in 2009 zelf in Nederland georganiseerd.


Ando heeft verschillende boeken over ACT vertaald waaronder zowel de eerste als de tweede versie van het ACT-basisboek: Acceptance en commitment therapie
Veranderingen door mindfulness, het proces en de praktijk.

Ook heeft hij zelf verschillende artikelen, bijdragen aan boeken en een boek over ACT gepubliceerd; Het leven is geen feest, de mythe van het maakbare geluk.

In 2010 werkte hij mee aan het televisieprogramma De Rode Kamer waarin de toepassing van ACT op audiovisuele wijze werd gedemonstreerd.

Sinds 2006 spreekt Ando op congressen en geeft hij workshops over ACT. Daarnaast ontwikkelt en implementeert hij behandelprogramma’s in verschillende settings voor verschillende doelgroepen ( verslavingszorg, revalidatie, arbodienstverlening etc..).