Wat is cognitieve vermijding?

Wat is cognitieve vermijding? Cognitieve vermijding is een van de soorten experiëntiële vermijding bij mensen die een angststoornis of paniekstoornis leven. De beste en bekendste therapeutische benadering voor dit vermijdingsgedrag is ACT, wat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In dit blog leggen we uit wat experiëntiële en cognitieve vermijding zijn, en hoe ACT hierbij kan helpen. Lees verder.

Experiëntiële vermijding

Het ziet eruit als een vrij lastig woord, maar met een beetje uitleg gaat u het al snel begrijpen. Experiëntiële vermijding is het proberen te vermijden, veranderen of controleren van gedachten, emoties, gebeurtenissen en herinneringen die angst oproepen. Kortgezegd: u voelt angst voor uw eigen angst. Vermijding is een van de meest menselijke strategieën om problemen op te lossen, maar helaas is dit een strategie die niet werkt om controle te krijgen over een probleem.

Experiëntiële vermijding komt veel voor bij mensen die met een angststoornis of paniekstoornis leven. Bij iedereen neemt dit een andere vorm aan, maar uiteindelijk gaat het om een ding: helemaal geen angst kunnen voelen.

De definitie van cognitieve vermijding

De drie soorten experiëntiële vermijding zijn cognitieve vermijding, emotionele vermijding en gedragsmatige vermijding. Cognitieve vermijding kunt u beschrijven als het doen van pogingen om niet aan gebeurtenissen te denken die u onrustig maken. Mensen kiezen bewust of onbewust ervoor om hun aandacht niet te richten op een gebeurtenis die hun onrust geeft.

Een goed voorbeeld hiervan is mensen met een sociale fobie of pleinvrees. U vermijdt alle sociale situaties door bijvoorbeeld niet naar dat ene feestje te gaan of geen boodschappen te doen. Hierdoor krijgt u niet de kans om te denken aan de angst die u zou voelen als u het wel ging ondernemen.

ACT inzetten

Het voelen van angst of paniek is normaal. Het gaat er juist om hoe we met deze angst en paniek omgaan. Mensen met een angst- of paniekstoornis kiezen er al snel voor om emoties te vermijden, waar het juist goed is dat we ze toelaten en doorgaan met het leven. Het aanpakken van cognitieve vermijding is essentieel om stap voor stap te stoppen met het uit de weg gaan van angstgevoelens.

Dit is waar de relatief nieuwe vorm van gedragstherapie ACT inzetbaar is. ACT leert cliënten om te stoppen met het vechten tegen hun eigen gedachten en emoties omdat ze er uiteindelijk niet tegen kunnen winnen. Acceptatie en verandering staan hier centraal.

Hoe verloopt ACT?

ACT vraagt om veel zelfobservatie en zelfreflectie, de therapeut is enkel daar om te fungeren als een gids die u vragen stelt en een gesprek met u aangaat. ACT wordt ondersteund door oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie en is niet iets wat na een sessie verandert. Leren leven met een angststoornis of paniekstoornis kost tijd en u bent zeker niet de enige.

Trainingen en cursussen van Invivo ACT Academy

Wij zijn de Invivo ACT Academy. Sinds 2009 ontwikkelen en organiseren wij maatwerk trainingen en cursussen op het gebied van ACT. Met locaties in Amstelveen en Zeist en ons team van ruim 50 medewerkers, passen onze docenten hun eigen ervaring met ACT toe om u kennis te laten maken met de vorm van gedragstherapie. Onze ACT-opleidingen zijn onder andere te volgen in de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Neem contact op met de Invivo ACT Academy

Acceptance and Commitment Therapy is een interessante therapievorm wanneer u cognitieve vermijding ervaart. Wilt u graag weten wat een ACT-training voor u kan betekenen? Neem contact op met de Invivo ACT Academy om meer informatie op te vragen of een training of cursus te boeken. Vul ons contactformulier in, stuur een e-mail naar info@invivoactacademy.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 035-820-0986.